Tudományfilozófia

Előadás

BMNSF08800M

Az előadás során Thomas Nagel: „Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False” című könyvét elemezzük majd, kitérve a vele kapcsolatos vitára és az ellene felhozott érvekre is. A vizsgálódás bevezetéseként összefoglaljuk Nagel „Az utolsó szó” című, korábbi könyve néhány olyan gondolatát is, amelyeknek az órán elemzett szöveg felismerhető folytatását képezi.

Oktató: Szombath Attila, doc. (szombath@btk.ppke.hu)

Időpont: hétfő, 16:00-17:30

Hely: Tárogató, 102. terem

Követelmények: Az előadás látogatása, kollokvium

Irodalom:

  1. Thomas Nagel: Az utolsó szó, Európa, Bp., 1998
  2. Thomas Nagel: Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False, Oxford University Press, 2012
  3. Thomas Nagel: The Core of Mind and Cosmos, The New York Times, 08.13. 2013 Ld.: https://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/08/18/the-core-of-mind-and-cosmos/
  4. Peter Godfrey-Smith: Not Sufficiently Reassuring, London Review of Books, 24.01. 2013. Ld.: https://www.lrb.co.uk/v35/n02/peter-godfrey-smith/not-sufficiently-reassuring
  5. John Dupré: Mind and Cosmos (recenzió), Notre Dame Philosophical Reviews, 2012. Ld.: https://ndpr.nd.edu/news/mind-and-cosmos-why-the-materialist-neo-darwinian-conception-of-nature-is-almost-certainly-false/