Filozófiai módszertan

Michel Foucault és a filozófia módszerei

gyakorlat, BMNSF06400M

2018. tavasz 

KURZUSLEÍRÁS

A szemináriumon a filozófiai kutatások módszertani kérdéseivel ismerkedünk meg. Ez jelenti egyrészt a filozófia művelésének klasszikus metodológiai hagyományaiban való elmélyedést, másrészt a kurzus segítséget kíván nyújtani a filozófiai problémák önálló feldolgozásának gyakorlati kérdéseiben is. Ami az előbbit illeti, a félév során Michel Foucault filozófiai módszerének tanulmányozásán keresztül igyekszünk különbséget tenni a kérdezés szociológiai, politikaelméleti, történeti, filozófiatörténeti és szisztematikus filozófiai alakzatai között.

Oktató: Schmal Dániel (schmal.daniel@btk.ppke.hu)

Időpont: Kedd 08.30–10.00

Hely: Tárogató 103

Követelmények: A szemináriumokon való aktív részvétel mellett (1) kettő előre egyeztetett té­ma alapos szóbeli bemutatása az órákon, valamint (2) egy rövid írásbeli beszámoló ZH for­májában.

Olvasmányok

Foucault, Michel (1990) Felügyelet és büntetés: A börtön története. Budapest, Gondolat. III. rész: Fegyelmezés. 183–308. oldal.

Foucault, Michel (2000) Elmebetegség és pszichológia. In . Elmebetegség és pszichológia. A klinikai orvoslás születése. Budapest, Corvina. 9–88.

Foucault, Michel (2014) A rendellenesek. Előadások a Collège de France-ban, 1974–1975. Budapest, L’Harmattan. 1–2. előadás.

Foucault, Michel szerk. (1997) Herculine Barbin, más néven Alexina B. Egy hermafrodita naplója. Budapest, Jószöveg.

Foucault, Michel (1998) Nietzsche, a genealógia és a történelem. In . A fantasztikus könyvtár. Budapest, Pallas Stúdió – Attraktor. 75–91.

Foucault, Michel (2001) A tudás archeológiája. Budapest, Atlantisz. IV. Az archeológiai leírás. 173–269.

Ajánlott irodalom

Cseke Ákos (2015) Igaz szó igaz élet. A kései Foucault és az igazság története. Budapest, L’Harmattan.

Downing, Lisa (2008) The Cambridge Introduction to Foucault. Cambridge Cambridge University Press.

Jones, Colin – Roy Potter szerk. (1998) Reassessing Foucault. Power, Medicine, and the Body. London – New York, Routledge.

Sutyák Tibor (2007) Michel Foucault gondolkodása. Mária Besnyő, Attraktor.