BPE-DK-230

A holokauszt politikafilozófiája

Mezei Balázs Mihály

Tárgy neve: A holokauszt politikafilozófiája

Kredit: 5

Félévek száma: 2

Heti óraszám: 2

Óratípus:

szeminárium

Tanulmányi előfeltétel: nincs

Értékelés:

gyakorlati jegy

Tárgy rövid leírása

A kurzus a Holokauszt filozófiai politikareflexióit ismerteti különös tekintettel a vallástörténeti- és elméleti értelmezésekre. A Holokauszt – másképpen Soá (שׁוֹאָה) – a zsidóság történetének döntő jelentőségű eseménye. Az esemény a zsidóság teljes kiküszöbölésének kísérlete a nyugati világból, amit elsősorban a német nemzetiszocializmus akart végrehajtani. Az esemény kettéosztja a zsidóság történetét egy Holokauszt-előtti és egy azt követő időszakra. A megelőző időszak az első és a második templom kora; valamint a rabbinikus korszak Izrael Állam megalapításáig (1949). Az utóbbi vallástörténeti, teológiai és filozófiai jelentőségére a kurzus során reflektálunk. Különös hangsúllyal tárgyaljuk a Holokauszt vallási tartalmait a következő témák szerint:

·         A zsidóság reflexiója;

·         A keresztény reflexió;

·         A nyugati világon kívül eső reflexiók.

Mindezen túlmenően megvizsgáljuk, a filozófiai gondolkodás egészében milyen szerepet játszik ez a történeti-eszkatologikus esemény. Választ keresünk arra a kérdésre, milyen jelentőséggel bír a Holokauszt mint speciális történeti esemény a filozófia hagyományos kérdéseire és válaszaira, különös tekintettel a metafizikára.

 

Fontosabb irodalmak:

 

Katz, Steven T.—Biderman, ShlomoGreenberg, Gershon (eds): Wrestling with God. Jewish Theological Responses during and after the Holocaust. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Mezei, Balázs M.: Religion and Revelation after Auschwitz. New York: Bloomsbury, 2013.

Lévinas, Emmanuel: Teljesség és végtelen. Pécs: jelenkor kiadó, 1999.

Mezei Balázs: Hit Auschwitz után. Gondolatoka hitről, tekintettel egy korszakos tragédiára. Századvég, 2014/74, 119-132.

Mezei Balázs: Sorsközösség. Vigilia, 2009/11, elérhető: http://vigilia.hu/regihonlap/2009/11/mezei.htm

 

Tárgyjegyző: Mezei Balázs

 

Oktató: Mezei Balázs (egy kontaktóra, vizsga)