Etikatörténet 3

Énfelfogások és narrativitás - szeminárium

 

BONET 01500

 

A különböző énfelfogásokkal és ezek etikai hozadékával foglalkozunk a félévben. A következő szövegeket fogjuk olvasni:

- D. Parfit, ’Személyes azonosság’, in Farkas Katalin – Huoranszki Ferenc (szerk.), Kortárs metafizikai tanulmányok. Bp.: ELTE Eötvös kiadó 2004, 111-135

- D. Parfit, ’Későbbi ének és morális alapelvek’, eredeti: D. P., ’Later Selves and Moral Principles’, in A. Montefiore (ed.) Philosophy and Personal Relations. London: Routledge & Kegan Paul, 1973, 137-169.

- B. Williams, ’Személyek, jellem és moralitás’, eredeti: ‘Persons, character and morality’. id., Moral Luck. Philosophical Papers 1973-1980. Cambridge: CUP, 1981, 1-19.

- G. Strawson, ’A narrativitás ellen’, eredeti: ’Against narrativity’, Ratio XVII(2004), 428-451, újra közölve módosításokkal in: G. S., Real Materialism and Other Essays. Oxford: OUP, 2008, 189-207. A fordítás az újabb változat alapján készült.

- G. Strawson, ’Epizodikus etika’, eredeti: ’Episodic Ethics’, D. Hutto (szerk.), Narrative and Understanding Persons. Cambridge: CUP, 2007, 95-126

 

 

Az óra menete:

 

1. Parfit – Személyes azonosság

2. Parfit – Személyes . .

3. Parfit – Későbbi ének

4. Parfit – Későbbi ének

5. Williams – Személyek

6. Williams – Személyek

7. StrawsonNarrativitás

8. StrawsonNarrativitás

9. Strawson – Epizodikus etika

10. Strawson – Epizodikus etika

11. Strawson – Epizodikus etika

 

 

Előadó: Lautner Péter

Péntek 12.30-14.00

Terem: Tárogató 102

 

Követelmények: aktív órai munka, valamint 2 rövid (max. 600 leütés, határidő: a tavaszi szünet első napja, ill. a szorgalmi időszak utolsó napja) és 1 hosszabb dolgozat (max. 13.000 leütés, határidő: a szorgalmi időszak utolsó napja), ez utóbbihoz használni kell legalább egy, megadott idegen nyelvű szakirodalmat. Egy másik lehetőség 1 hosszú szövegelemzés az óra keretein belül, szakirodalom segítségével.

 

Ajánlott szakirodalom:

-          T. Chappell, ’Reductionism about persons, and What matters’, Proceedings of the Aristotelian Society 98(1998), 41-57.

-          B. Dainton, Self. London: Penguin, 2014.

-          H. G. Frankfurt, ’Az akarat szabadsága és a személy fogalma’, in: Réz Anna (szerk.), Vétkek és választások. Bp.: Gondolat, 2013, 23-40.

-          R. Gaita,’Narrative, Identity, and Moral Philosophy,” Philosophical Papers 32(2003), 261–277.

-          I. Hacking, “Two Souls in One Body,” Critical Inquiry 17(1991), 838–867.

-          I. Hacking, Rewriting the Soul: Multiple Personality and the Sciences of Memory, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995.

-          M. Johnston, ’Human beings’, Journal of Philosophy 84(1987), 59-83.

-          J. Locke, Értekezés az emberi értelemről. Bp.: Osiris, 2003, II 27, IV.

-          E. J. Lowe, Subjects of Experience. Cambridge. CUP, 1996.

-          M. Schechtman, The Constitution of Selves, Ithaca: Cornell University Press, 1996.

-          S. Shoemaker, Personal Identity and Ethics: A Brief Introduction, Ontario, Canada: Broadview Press, 2009.

-          B. Williams, ’The self and the future’, Philosophical Review 79(1970), 161-180.