Etikatörténet 1 Antik etika

Platón, Prótagorasz

 

BONET 01100/00100

 

A dialógus olvasása során alaposabban megismerkedünk az etikai intellektualizmust támogató érvekkel, illetve ezzel összefüggésben az erények egységével kapcsolatos elképzeléssel. Ennek az etikai felfogásnak a sajátosságát az adja, hogy Platón az erényt hedonista keretben tárgyalja. Ekkor viszont tüstént felmerül az a kérdés, hogy az intellektualista felfogás miként illeszthető az itt képviselt hedonizmus általános keretei közé.

Az óra menete:

-          1. Bevezetés (ea.)

-          2. Prótagorasz 314E-320C

-          3. 320C-328D

-          4. 328D-334A

-          5. 334A-338E

-          6. 338E-342A

-          7. 342A-345C

-          8. 345C-348C

-          9. 348C-351B

-          10. 351B-357E

-          11. 358A-362A

 

 

Előadó: Lautner Péter

Szerda 14.15-15.45

Terem: Ans 008

 

Követelmények: aktív órai munka, valamint 2 rövid (max. 600 leütés, határidő: a tavaszi szünet első napja, ill. a szorgalmi időszak utolsó napja) és 1 hosszabb dolgozat (max. 13.000 leütés, határidő: a szorgalmi időszak utolsó napja), ez utóbbihoz használni kell legalább egy, megadott idegen nyelvű szakirodalmat. Egy másik lehetőség 1 hosszú szövegelemzés az óra keretein belül, szakirodalom segítségével.

 

A szöveget a következő fordításban olvassuk:

- Platón, Prótagorasz. ford. Bárány István. Bp.: Atlantisz, 2008.

 

Szakirodalom:

- Chr. Bobonich, „Plato on akrasia and knowing your own mind”, in. P. DestréeChr. Bobonich (eds.), Akrasia in Greek Philosophy. Leiden-Boston: Brill, 2007, 41-61.

- J. M. Cooper, „The unity of virtue”, in: id., Reason and Emotion. Princeton: PUP, 76-118.

- N. Denyer, Plato. Protagoras. Cambridge: CUP, 2008.

- M. T. Ferejohn, „The unity of virtue and the objects of Socratic inquiryJournal of the History of Philosophy 20(1982), 1-21.

- D. Gallop, „The Socratic paradox in the Protagoras”, Phronesis 9(1964), 117-129.

- T. Irwin, Plato’s Ethics. Oxford: OUP, 1995, 69-95.

- B. Manuwald, Platon. Protagoras. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht, 1998.

- A. Nehamas, „Socratic intellectualism”, in: id., Virtues of Authenticity. Princeton: PUP, 1999, 27-58.

- M.Nussbaum, The Fragility of Goodness. Cambridge: CUP, 1986, 89-122.

- T. Penner, „Socrates on the strength of knowledge. Protagoras 351b-357e”, Archiv für Geschichte der Philosophie 79(1997), 117-149.

- id., „The unity of virtue”, in: G. Fine (ed.), Plato 2. Oxford. OUP, 1999, 78-105.

- G. Santas, „Plato’s Protagoras and explanations of weakness”, Philosophical Review 75(1966), 3-33.

- C. C. W. Taylor, Plato. Protagoras. Oxford: OUP, 19912.