Etika

Elméletek a morális felelősségről

(szeminárium)

BBNSF 03800

 

Az órán az arisztotelészi Nikomakhoszi etika III. könyvének ide vonatkozó részét, illetve témájában hozzá kapcsolódó modern szövegeket fogunk olvasni.

Az óra menete:

 1. NE III 1. fej.
 2. 2-3
 3. 4
 4. 5
 5. 6-7
 6. Harry G. Frankfurt, Az akarat szabadsága és a személy fogalma. In: Réz Anna (szerk.), Vétkek és választások. A felelősség elméletei. Bp.: Gondolat, 2013, 23-40.
 7. Frankfurth . .
 8. Gary Watson, Szabadon cselekedni. In: Réz Anna (szerk.), 40-58.
 9. Watson . . .
 10. Galen Strawson, A hiányzó alap érve. In: Réz Anna (szerk.), 116-136.
 11. Strawson . .
 12. Strawson . . .

 

Előadó: Lautner Péter

Szerda 08.30-10.00

Terem: Ans 010

 

Követelmények: aktív órai munka, valamint 2 rövid (max. 600 leütés, határidő: a tavaszi szünet első napja, ill. a szorgalmi időszak utolsó napja) és 1 hosszabb dolgozat (13.000 leütés, határidő: a szorgalmi időszak utolsó napja), ez utóbbihoz használni kell legalább egy, megadott idegen nyelvű szakirodalmat. A hosszabb dolgozat kiváltható 1 hosszú szövegelemzéssel az óra keretein belül, szakirodalom segítségével.

 

Ajánlott szakirodalom (tentatív lista):

(A modern témák szakirodalmához lásd a Réz Anna szerkesztette kötet bibliográfiáját)

 

-          P. Aubenque, La prudence chez Aristote. Paris: PUF, 1963, 119-143.

-          D. Bostock, Aristotle’s Ethics. Oxford: OUP, 2000, 103-123.

-          S. Broadie, Ethics with Aristotle. Oxford: OUP, 1991, 124-178, 179-266.

-          N. O. Dahl, Practical Reason, Aristotle, and the Weakness of the Will. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1984, 35-61.

-          S. Everson, ’Aristotle's Compatibilism in the Nicomachean Ethics.’ Ancient Philosophy 10(1990), 81–103.

-          C. Jedan, Willensfreiheit bei Aristoteles? Göttingen: V&R, 2000.

-          T. Irwin, ’Reason and responsibility in Aristotle’, in A. O. Rorty (szerk.), Essays on AristotleEthics. Berkeley: Univ. of Cal. Press, 1980, 117-155.

-          M. Pakaluk, Aristotle’s Nicomachean Ethics, An Introduction. Cambridge: CUP, 2005,118-151, 206-233.

-          C. Rapp, ’Freiwilligkeit, Entscheidung und Verantwortlichkeit’, in O. Höffe (hrsg.), Aristoteles. Die Nikomakhische Ethik. Berlin: Akademie Verlag, 1995, 109-135.

-          S. Sauvé Meyer, ’Moral Responsibility: Aristotle and After’ in S. Everson (ed.), Companions to Ancient Thought, Vol. 4: Ethics. Cambridge: CUP, 1998, 211-240.

-          S. Sauvé Meyer, ’Aristotle on the voluntary’, R. Kraut (ed.), The Blackwell Guide to Aristotle’s Nicomachean Ethics. Oxford: Blackwell, 2007, 137-158.

-          R. Sorabji, Necessity, Cause and Blame. London: Duckworth, 1980, 227-243, 272-288.

-          D. Wiggins, ’Deliberation and practical reason’, in A. O. Rorty (szerk.), Essays on AristotleEthics. Berkeley: Univ. of Cal. Press, 1980, 221-240.