Antik filozófia

Platón: Theaitétosz – szeminárium

BBNSF 16000

 

A dialógus az antik ismeretelmélet és az vele összefüggő metafizikai problémák alapvető szövege. Az alábbi fordítás alapján ismerkedünk meg vele: Platón, Theaitétosz. ford. Bárány István. Bp.: Atlantisz, 2001.

Az óra menete:

1. 151D-153E

2. 153E-160D

3. 160D-168C

4. 168C-177C

5. 177C-179B

6. 179B-183C

7. 184B-187A

8. 187A-190E

9. 191A-196C

10. 197A-200D

11. 201A-206C

12. 206D-210B

 

Előadó: Lautner Péter

Szerda 10.15-11.45

Terem: Ans 008

 

Követelmények: aktív órai munka, valamint 2 rövid (max. 600 leütés, határidő: a tavaszi szünet első napja, ill. a szorgalmi időszak utolsó napja) és 1 hosszabb dolgozat (max. 13.000 leütés, határidő: a szorgalmi időszak utolsó napja), ez utóbbihoz használni kell legalább egy, megadott idegen nyelvű szakirodalmat. Egy másik lehetőség 1 hosszú szövegelemzés az óra keretein belül, szakirodalom segítségével.

 

Ajánlott szakirodalom:

lásd a magyar nyelvű Theaitétosz 266-67. old.

és

-          J. M. Cooper, ’Plato on sense-perception and knowledge: Theaetetus 184 to 186’, Phronesis 15(1970), 123-146.

-          G. Fine, ’Knowledge and logos in the Theaetetus’, Philosophical Review 1979, 366-97.

-          A. Nehamas, ’Episteme and logos in Plato’s later thought’, Archiv für Geschichte der Philosophie 66(1984), 11-36.