Teológiai etika

Filozófia és szeretet

gyakorlat, BMNSF03700M OE IV. Pcs

2018. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

Egyetlen embernek sincs joga, hogy a másik ember szabadságának fölébe kerekedjen vagy, hogy tudásával a másik magatartását levezesse és megértse, megfosztva ezzel a személlyé válás egyedülálló lehetőségétől. Ez a két elfogadhatatlan és veszélyes megközelítés a szeretet egységében új alapokra helyeződhet, s így merül fel a filozófus részéről a nagy kérdés: ”egyáltalán mi a szeretet? S miután egyáltalán nem ismeretlen és a hagyomány sem olyan rövidlátó, hogy úgy kellene kitalálnunk a difinicíóját! Lehet, hogy már mindent elmondtak, csak meg kellene érteni? Különben a szeretet szeretete nélkül elvesztünk, s talán ez a pokol igazi meghatározása, akarom mondani az elítéltetésé, a kárhozaté, itt és most.” (A. Comte-Sponville)

 

Oktató: Bodor Mária Anna (PhD phil. PhD theol. Habil. Doc.)

Időpont: Kedd, 14.15–15.45

Hely: BTK Piliscsaba, Ans. 010.

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók órai és otthoni aktivitására épülő oktatási forma.

 

Követelmények

A szeminárium értékelésének alapja: órai munka, zárthelyi dolgozatok, referátumok. A TVSZ-nek megfelelően elégtelen a gyakorlati jegy, ha a hallgató három alkalommal igazolatlanul hiányzik, és ha valamelyik részjegye elégtelen.

 

Kötelező olvasmányok

A. Comte-Sponville, A szeretet, in , Kis könyv a nagy erényekről, Osiris, Budapest, 2005, 266–349.

H. U. von Balthasar, Csak a szeretet hiteles, in A szeretetről, Vigilia, Budapest, 1987, 309–401.

P. Ricoeur, A rossz: kihívás a filozófia és a teológia számára, in , Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, Osiris, Budapest, 1999, 93–115.

J. Pieper, A szeretet, in A szeretetről, Vigilia, Budapest, 1987, 71–206.

K. Rahner, Ki a te testvéred? in A szeretetről, Vigilia, Budapest, 1987, 273–308.