Patrisztikus filozófia

Plótinosz

elmélet, BBNSF16100 BA I. Pcs

2018. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

Az újplatonizmus nemcsak egyszerű felújítása Platón bölcseletének, hanem annak a spiritualista monizmus irányába történő jelentős továbbfejlesztése, melyhez a misztikus öntapasztalat adott ösztönzést. A nyugati filozófiában az újplatonizmus az első kísérlet a szubjektív kiindulású bölcselkedéshez, amely így nagy hatást gyakorolt a kereszténységre is. Az előadások a plótinoszi gondolkodásnak a kereszténységgel való kapcsolatát vizsgálják, amely egészen a középkor végéig meghatározó volt, s amelynek hatása alól még a jelenlegi európai filozófia sem tudja magát kivonni.

 

Oktató: Bodor Mária Anna (PhD phil. PhD theol. Habil. Doc.)

Időpont: Csütörtök, 10.15–11.45

Hely: BTK Piliscsaba, Ans. 010.

 

Követelmények

Az előadások látogatása a TVSZ-nek megfelelően kötelező!

 

Kötelező olvasmányok

P. Hadot, A lélek iskolája, Kairosz, Budapest, 2010.

Plótinosz, Istenről és a hozzá vezető utakról, Officina, Budapest,  1944.

Magyaryné Techert Margit, A hellén újplatonizmus története, Budapest, 1934.

R. T. Wallis, Az újplatonizmus, Osiris, Budapest, 2002.

Ivánka Endre, Neoplatonikus volt-e Dionysius Areopagita? in , Heidegger filozófiája és az ókori metafizika, Paidion, Budapest, 2004, 391–411.