Metaetikai irányzatok

Ami a metaetika után következik

gyakorlat, BMNSF12700M OE I. Pcs

2018. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

A metaetikai irányzatok az etikai elméletek deskriptív modelljének változatait jelentik (kognitivistáknemkognitivisták, naturalistákemotivisták), amelyeknek közös vonása, hogy nem tartalmaznak olyan kritériumot, melynek segítségével az erkölcsi ítéletek és kijelentések megkülönböztethetőek lennének a nem erkölcsi jellegű normatív kijelentésektől és felszólításoktól. A nyelvelemzők elméletei ezért jutottak holtvágányra és írányítják a figyelmet újra az etikai gondolkodás normatív formáira. A szeminárium célja, hogy a szövegek tükrében meg tudjunk nyílni saját moralitásunk értelme, történeti és időbeli követelménye előtt.

 

Oktató: Bodor Mária Anna (PhD phil. PhD theol. Habil. Doc.)

Időpont: Csütörtök, 14.15–15.45

Hely: BTK Piliscsaba, Ans. 010.

 

Munkamódszer

A szeminárium a hallgatók órai és otthoni aktivitására épülő oktatási forma.

 

Követelmények

A szeminárium értékelésének alapja: órai munka, zárthelyi dolgozatok, referátumok. A TVSZ-nek megfelelően elégtelen a gyakorlati jegy, ha a hallgató három alkalommal igazolatlanul hiányzik, és ha valamelyik részjegye elégtelen.

 

Kötelező olvasmányok

S. Pinckaers, Egy emberi és keresztény erkölcstan, in , A keresztény erkölcsteológia forrásai, Paulus HungarusKairosz, Budapest, 2001, 59–200.

A. Macintyre, Az erények, az emberi élet egysége és a hagyomány fogalma, in , Az erény nyomában, Osiris, Budapest, 1999, 274–302.

A. Comte-Sponville, Kis könyv a nagy erényekről, Osiris, Budapest, 2005.

P. Ricoeur, A rossz: kihívás a filozófia és a teológia számára, in , Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, Osiris, Budapest, 1999, 93–115.

J. Pieper, A négy sarkalatos erény, Vigilia, Budapest, 1996.