Keresztény filozófia 2.

Kinyilatkoztatás és megnyilatkozás

elmélet, BBNSF03600  BA II. Pcs

2018. tavasz

 

KURZUSLEÍRÁS

 

 

Az Isten (Deus) szó a hit teológia előtti kifejezései közül való. Isten az, akit a hit hirdet, megszólít, kér, kérdez és magasztal. Ennek a szónak az értelme az Isten megnyilatkozásainak a különféle móduszai között mozog, de egyiknek sem foglya. Az előadás célja, hogy először megértsük ezeknek a megnyilatkozásoknak a tapasztalati terét és idejét. Másodszor pedig, amit az ember önmagát megértve nyerhet, ha engedi, hogy az irányítsa őt, ami megnyilvánult és elhangzott.

 

Oktató: Bodor Mária Anna (PhD phil. PhD theol. Habil. Doc.)

Időpont: Kedd, 12.30–14.00

Hely: BTK Piliscsaba, Ans. 010.

 

Követelmények

Az előadások látogatása a TVSZ-nek megfelelően kötelező!

 

Kötelező olvasmányok

M. Heidegger, Fenomenológia és teológia, in , Útjelzők, Osiris, Budapest, 2003, 49–77.

P. Ricoeur, A kinyilatkoztatás eszméjének hermeneutikai megalapozása, in , Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, Osiris, Budapest, 1999, 116–160.

P. Ricoeur, Az értelmezéstől a fordításig, in P. Ricoeur – A. LaCocque, Bibliai gondolkodás, Európa, Budapest, 2003, 423–470.

A. LaCocque, A kinyilatkoztatások kinyilatkoztatása (Ex.3,14), in P. Ricoeur – A. LaCocque, Bibliai gondolkodás, Európa, Budapest, 2003, 385–422.

R. E. Brown – S. M. Schneiders, Hermeneutika, in R. E. Brown – J. A. Fitzmyer – R. E. Murphy (szerk.), Jeromos bibliakommentár, 3. köt. Biblikus tanulmányok, Budapest, Szt. Jer. Kat. Bibliatársulat, 2003, 209–235.